OBASYA'DAATÇILIK

Ata sporlarımızdan Atçılık

OBASYA'DAAtçılık

At Türk Tarihi ve kültürünün çok önemli bir parçası, atalarımızın kurduğu imparatorluklar süvari akınları ile yükseldi. At insanımız için bir binek hayvanından çok öte can dostu gibiydi. Bazı tarihçiler Topkapı Sarayı has ahırlarında padişahın atlarına bakan görevlilere “Yuntcu” denilmesine dayanarak “Yunt Dağları” adının da “at yetiştirilen yer” anlamına geldiğini belirtirler. Gerçekten de Yuntdağı’nın yüksek yaylalarındaki meralar cins atların bakımı için uygun koşullara sahiptir. Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin, Obasya projesi içinde gerçekleştirmeyi amaçladığı öncelikli hedeflerin biri tesiste bir tavlanın kurulması ve bu güzel doğada atçılık eğitimleri ile at safarilerine başlanması.